eu
 

 

 

                
 
 
Krzysztof Bednarz P.P.H.U. "WIKRY" realizuje projekt pod nazwą „Utworzenie centrum badawczo-rozwojowego dla wytwarzania detali stanowiących elementy infrastruktury transportowo-logistycznej z wykorzystaniem technologii wtrysku z mikroporowaniem”
 
Cele i planowane efekty projektu:
Celem realizacji projektu jest utworzenie działu B+R dla wytwarzania polimerowych detali wielkogabarytowych, w szczególności detali stanowiących elementy infrastruktury transportowo-logistycznej z wykorzystaniem technologii wtrysku z mikroporowaniem.
Nabywana w ramach projektu infrastruktura pozwoli na przeprowadzenie szeregu prac badawczo-rozwojowych, których efektem będzie wprowadzenie na rynek innowacji produktowej w postaci gamy palet transportowych o podwyższonych parametrach użytkowych, a także innowacji procesowej tj. sposobu wytwarzania w technologii wtrysku mikroporującego z wykorzystaniem materiałów trudno przetwarzalnych, w szczególności odpadów.
 
Wartość projektu: 8 269 764,59 PLN
 
Wkład Funduszy Europejskich: 3 129 802,01 PLN
 

 

 

Strony Internetowe Avansa IT
© 1989-2019 PPHU Wikry Wszelkie prawa zastrzeżone.
Niniejsza strona oraz wszelkie jej elementy, w tym nazwa domeny, marki, logo, znaki, rysunki, ilustracje, zdjęcia, tekst, grafiki i inne pliki podlegają ochronie zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa o ochronie własności intelektualnej i należą do P.P.H.U. Wikry albo zostały jej zgodnie z prawem udostępnione. Żaden element niniejszej strony nie może być kopiowany, powielany, modyfikowany, ponownie publikowany, przesyłany, zmieniany, nadawany ani rozpowszechniany w części lub w całości w żaden inny sposób w ramach dowolnego medium bez uzyskania wcześniejszej pisemnej zgody P.P.H.U. Wikry, z wyłączeniem przypadków użytku prywatnego, osobistego i niekomercyjnego bez wprowadzania zmian do elementów niniejszej strony.

Jakikolwiek przypadek wykorzystania niniejszej strony lub jej elementów, który nie został objęty autoryzacją, stanowi naruszenie praw P.P.H.U. Wikry, i podlega karze zgodnie z Art. L.355-2 i następnych francuskiego Kodeksu Własności Intelektualnej
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki i dyrektywą UE. Ograniczenie stosowania plików cookies, może wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronie internetowej.