eu
 
Krzysztof Bednarz - właściciel
Ukończył Politechnikę Poznańską z tytulem magister inżynier, specjalność 'Obróbka Tworzyw Sztucznych'. Pierwszą działalność założył w 1982 roku . Produkował 'pamperki z tworzywa'. W latach '90 był współwłaścicielem holendersko-polskiej spółki produkującej doniczki. W połowie lat '90 produkował wiązania snowboardowe dla Nobile. Od 2005 roku produkuje eko kratki trawnikowe oraz obrzeża ogrodowe.

Strony Internetowe Avansa IT
© 1989-2019 PPHU Wikry Wszelkie prawa zastrzeżone.
Niniejsza strona oraz wszelkie jej elementy, w tym nazwa domeny, marki, logo, znaki, rysunki, ilustracje, zdjęcia, tekst, grafiki i inne pliki podlegają ochronie zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa o ochronie własności intelektualnej i należą do P.P.H.U. Wikry albo zostały jej zgodnie z prawem udostępnione. Żaden element niniejszej strony nie może być kopiowany, powielany, modyfikowany, ponownie publikowany, przesyłany, zmieniany, nadawany ani rozpowszechniany w części lub w całości w żaden inny sposób w ramach dowolnego medium bez uzyskania wcześniejszej pisemnej zgody P.P.H.U. Wikry, z wyłączeniem przypadków użytku prywatnego, osobistego i niekomercyjnego bez wprowadzania zmian do elementów niniejszej strony.

Jakikolwiek przypadek wykorzystania niniejszej strony lub jej elementów, który nie został objęty autoryzacją, stanowi naruszenie praw P.P.H.U. Wikry, i podlega karze zgodnie z Art. L.355-2 i następnych francuskiego Kodeksu Własności Intelektualnej
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki i dyrektywą UE. Ograniczenie stosowania plików cookies, może wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronie internetowej.